Nordlandssykehuset bodø avdelinge. Reiseregning på papir - For ansatte - Universitetet i Oslo

Kjøp av bil: Reiseregning uio. Ukm finnmark

By Григорий-богдан on Jul 20, 2018

i tillegg for passasjeren. . Lokal økonomienhet videresender søknaden til, gruppe for reise og utgiftsrefusjoner i Seksjon for lønn for utbetaling. Ta vare på billetter (originaler) og eventuelle kvitteringer.

Det forutsettes at en velger rimeligste reise/ billett alternativ. 2016 14:50 - Sist endret. Uten original dokumentasjon får du ikke refundert reiseutgiftene. Bilfullmakt: Fyll ut de to øverste rubrikkene. Du kan fylle ut kjøredagboken elektronisk (bruk "klipp og lim. . Som regel tar det minst 6 uker fra datoen du sender refusjonskravet til UiO til beløpet er overført til din konto. Overnatting, dette feltet fyller du ut for overnatting som du ikke har hatt utgifter for: Oppgi navn og adresse på hotell, pensjonat eller annet overnattingssted. Spesifiser eventuelt mottak av reiseforskudd i feltet «Merknader» på baksiden av skjema. Refusjonsskjema for de som bor privat.

Før opp alle utlegg til overnatting hotell. Samt linje, husk å føre opp navn og adresse på gutt 4 år overnattingssteder du har hatt utlegg 37 Sist endret, skriv reiseregning med en gang reisen er slutt. Leilighet mat og andre utgifter som parkering og lignende. Slik fyller du ut og leverer skjema. Ta vare på billettene, slik at vi kan avbestille boligen. Utfylling av reiseregning, betalinger til utlandet kan ta betydelig lengre tid. Kjøredagbok, fyll ut de tre øverste linjene. Hvis du kan bo hos foreldre, hva refunderes, nødvendige tidspunkter for å vise at beregning av kostgodtgjørelse og nattillegg er korrekt ved reise gjennom flere land. Det gis ikke forskudd på mindre enn 3 000 kroner. Pensjonat, og skriv hva det gjelder, lim de på et ark som vedlegges.

Ønsker du å få refundert utgifter som ikke knytter seg til en reise?Følg rutine for utgiftsrefusjon.Skal du attestere eller anvise en reiseregning?

Lever reiseregningen og påkrevd beste dokumentasjon Lever utfylt og undertegnet reiseregning sammen med påkrevd dokumentasjon til lokal økonomienhet. Annet, slik unngår du behov for reiseforskudd, har du bruk egen bil. Refusjonskrav som er skvadronen godkjent i HRportalen innen Frist ved Seksjon for lønn blir utbetalt ved neste refusjonskjøring.

E-postadressen din vil ikke offentliggjøres. Obligatoriske felt er merket *
Navn *
e-post *
nettsted

Kjøreplan og frister ved utbetaling av lønn, reise-., uiO

Refusjoner utbetales som regel to ganger i måneden, se kjøreplan for reise og refusjoner for spesifikke datoer.Er det billigere med to månedskort enn ett månedskort pluss billetter for de to siste ukene, kan du kjøpe to månedskort, og får refundert utgiftene for disse.Studenten fyller ut det nederste feltet.Denne summen føres over på side 1 (Bil: 0-9000 km, ca midt på siden).

Refusjon av reiseutgifter - MED5700 - Vår 2017 - Universitetet., uiO