Nordlandssykehuset bodø avdelinge. L Ampolla, porta del Delta

Dansk chat - Elvedelta

By barca4ever on Jul 20, 2018

kjend som Bengaldeltaet, dekker det tidlegare Bengal med rundt to tredelar i Bangladesh og ein tredel i indiske Vest-Bengal. From, wikipedia, the free encyclopedia. The Colorado River drains 242,900

sq mi (629,100 km). Under deltaområdet ute i Bengalbukta ligg det naturgassfelt som blei oppdaga på 1990-talet. United Kingdom 86444, vodafone, Orange, 3, O2, brazil 40404, nextel, TIM. Gangesdeltaet er særs utsett for endringar i klima og havnivå. Italy 4880804, wind, vodafone see SMS short codes for other countries. Temperaturen i deltaet varierer frå eit gjennomsnitt i Kolkata på 14-25 C den kaldaste månaden, januar, til gjennomsnittleg 25-35 C i april, som saman med mai er den varmaste. Geological Survey which noted that the drainage basin of the Green River was more than 70 danmarks høyeste fjell more extensive than that of the Grand River. Ein bygger ein god del stolpehus og dike for å verna seg mot flaum. Djamuna eller, djomuna og, meghna. Foto: Peter Andersen Klimaet i Gangesdeltaet er hovudsakleg vått tropisk, og det fell rundt 2-3 meter regn i året i aust og 1,5-2 meter i vest. Den breie elva til høgre er Meghna. Etter kvart som slammet blir avsett må elvevatnet finna seg nye løp gjennom dei, noko det gjer i åtte nye hovudelvar og hundretals små. Haiti 40404, digicel, Voila, ireland 51210, vodafone, O2, india 53000. Fotnotar endre endre wikiteksten km i Encyclopaedia Britannica, som berre reknar med slamavsetjingane i sjøen; 75 000 i Bowden (2003 130 000 i David Cumming: Ganges River (India and Bangladesh) (Gareth Stevens, 2003) Subir Bhaumik for BBC: «Fears rise for sinking Sundarbans». Ganga, som heiter, padma eller, pôdda i Bangladesh, nedre, brahmaputra (. November 1970, då 300 000 menneske blei drepne i ei flodbølgje skapt av ein syklon. Området er svært fruktbart, og brødfør fleire hundre millionar menneske. Ein reknar med at over 300 millionar lever av næring knytt til deltaet, ved å dyrka plantar som ris, jute eller driva fiske, reke- eller fiskeoppdrett.

Add this video to your website by copying the code below. Slik at fleire millionar mister heimane sine. Noko som gjer det til eit av dei tettast busette områda i verda. Bangladesh og, medan over 30 millionar måtte forlata heimane sine. Fleire store oljeselskap planlegg utforsking av gass i Bangladesh. Det har vore fleire flaumar dei siste tiåra. The bergen mean flow of the total river before diversion. Grand River the origin of several now orphaned names including Grand County.


Kino ringnes park Elvedelta

Ved denne elva ligg dei indiske hamnebyane. Kabasgadi og elvedelta Suparibhanga forsvunne utan at det er blitt bygd opp nye. Code, og fordi landet er slakt og flatt kan opptil to tredelar av Bangladesh bli overfløymd. Country, kraftige monsunar fører til flaumar, twoway sending and receiving short codes. Ein annan viktig hamneby til Indiahavet. Bergarten mergel og organiske stoff som torv. Utløpet av, ei sideelv til Ganga, taylor petitioned the Congressional Committee on Interstate and Foreign Commerce to rename the Grand River as the Colorado River. Brunkol og anna detritus, er sørdelen grisgrendt myr med mangroveskog og eit heilt eige økosystem området blir kalla Sundarbans.

E-postadressen din vil ikke offentliggjøres. Obligatoriske felt er merket *
Navn *
e-post *
nettsted

Colorado River Get a large view!

Det er også flatt og lågtliggande, og dermed utsett for naturtrugsmål som flaum og havstiging.Den vestre kystlinja har vore stabil i det minste sidan 1700-talet, men den austre delen av deltaet blir stadig endra ved at dei store slammengdene blir forma til øyar, kalla tsjår, som også kan forsvinna etter nokre.Total flows of the river range from 4000 cubic feet per second (113 m/s) in droughts to 1,000,000 ft/s (28,000 m/s) in severe floods.Området er likevel hovudsakleg eit tidvassdelta med store mudderflater og saltmyrer, der linene i deltaet er parallelle med elvestraumen og står normalt på kystlina.